Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

[Hội thảo/Hội nghị đã tổ chức]

” Tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp “

Mọi chi tiết về hội nghị hội thảo: (báo giá các dịch vụ trọn gói như địa điểm, phòng nghỉ, xe đón tiễn 4c – 45c, backdrop, thiết bị âm thanh, máy chiếu,….)

Vui lòng liên hệ
Hội Thảo Hội Nghị: Ms. Mai Anh
Tel : (+84) 33232425 ext 12
Phone: (+84) 9.12.401.266
Email: info@daivietmedia.vn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà

Share.

.